سعادت

اقسام دعا و توضیحی درباره شروط طلب کردن از غیر الله تعالی

💎اقسام دعا و توضیحی درباره شروط طلب کردن از غیر الله تعالی

🔻دعا به دو مورد تقسیم می شود :

❶. دعای عبادت : دعایی است که با زبان حال می باشد؛ مانند : نماز ، روزه و حج

👌قرار دادن آن برای غیر الله شرک اکبر است.

❷. دعای طلب کردن : دعایی است که با زبان گفتاری است؛ مانند : مرا ببخش ، یا به من رحم کن.

*در حکم قرار دادن آن برای غیر الله تفصیل و توضیح است.

🔻دعای طلب کردن به دو قسمت تقسیم می شود :

①. در آن موردی که فقط الله بر آن قادر است قرار دادن آن برای غیر او شرک اکبر است.

②. در آن موردی که انسان بر انجام آن تواناست با داشتن بعضی شروط صحیح است:

⇦ زنده بودن: پس از میت خواسته نمیشود
⇦ حاظر بودن: از انسان غایب خواسته نمیشود
⇦ توانا بودن: از عاجز و ناتوان خواسته نمیشود

📌و اعتقاد به اینکه این انسان تنها سبب است و هیچ تاثیری در ذات خود ندارد.

📝 شرح اصول الثلاثه ( شیخ هیثم سرحان )

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن