سعادت

چرا بعضی از زنان شیرینی و لذت ایمان و تاثیر عبادات را در خود احساس نمی کنند ؟

رحمت الله بر تو باد ای شـیـخ نـاصـر الـدیـن الـبـانـی

👈 زنی از شیخ البانی سوال کرد :

ای شیخ قبل از ازدواج کردنم

زنی بودم که روزه هایم را می گرفتم و اوامر پروردگارم را به خوبی انجام می دادم… از خواندن قرآن به طرز عجیبی لذت می بردم…

و حال این لذت و شیرینی را در عباداتم احساس نمی کنم ...❗

🔹شیخ گفت : از اهمیتی که به همسرت می دادی برایم بگو !

▪زن گفت : ای شیخ من از قرآن و روزه و نماز و شیرینی عبادت از شما سوال کردم … و شما درباره همسرم از من سوال می کنید ؟

🔹شیخ گفت : بله خواهرم…

📌چرا بعضی از زنان شیرینی و لذت ایمان و تاثیر عبادات را در خود احساس نمی کنند ؟

✨رسول الله ﷺ فرمودند :

(ﻭﻻ ﺗَﺠﺪُ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺣﺘَّﻰ ﺗﺆﺩِّﻱ
ﺣﻖَّ ﺯﻭﺟﻬﺎ)

🍃 یعنی: زن تا زمانی كه حق شوهرش را ادا نكند شیرینی و لذت ایمان را نخواهد چشید

❒ منبع : ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ، ۱۹۳۹.

https://telegram.me/salafiyat

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن