نماز استسقاء یا طلب باران

هرگاه باران نبارد و خشکسالی روی دهد، مستحب است مردم برای طلب باران به مصلی بروند و امام برای آنان دو رکعت نماز بخواند و به کثرت دعا و طلب مغفرت بپردازد و طرف راست عبایش را به طرف چپش برگرداند:

از عباد بن تمیم از عمویش عبدالله بن زید روایت است: (خرج النبی(صلى الله عليه وسلم) إلی المصلی یستسقی، و استقبل القبلة فصلی رکعتین، و قلب رداءه، قال سفیان فأخبرنی المسعودی عن أبی بکر قال: جعل الیمین علی الشمال) [۱] «پیامبر(صلى الله عليه وسلم) برای خواندن نماز باران به طرف مصلی خارج شد، رو به قبله کرد و دو رکعت نماز خواند؛ سپس عبایش را برگردانید. سفیان گوید: مسعودی به نقل از ابوبکر به من گفت: طرف راست (عبایش) را به طرف چپش برگرداند».

از عباد بن تمیم روایت است: (رأیت النبی(صلى الله عليه وسلم) لما خرج یستسقی، قال: فحول إلی الناس ظهره، و استقبل القبلة یدعو، ثم حول رداءه ثم صلی لنا رکعتین، جهر فیهما بالقراءة)[۲] «پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را هنگامیکه برای نماز باران بیرون رفت دیدم، پشت به مردم و رو به قبله ایستاد و دعا کرد؛ سپس عبایش را برگرداند و دورکعت نماز را با قرائت جهری برای ما خواند».


[۱]) متفق علیه : خ (۱۰۲۷/۵۱۵/۲)، این لفظ بخاری است، م (۸۹۴ – ۲/۶۱۱/۲)، د (۱۱۴۹/۲۴/۴)، ت (۵۵۳/۳۴/۲)، نس (۱۵۵/۳) بنحوه.
[۲]) صحیح : [ص. د ۱۰۲۹]ف خ (۱۰۲۵/۵۱۴/۲)، این لفظ بخاری است (۹۴ – ۴ – ۶۱۱/۲)، و در روایت او عبارت «جهر فیهما …» ذکر نشده است. د (۱۱۵۰/۲۶/۴).

بستن

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید