طهارت

طهارت در لغت به معنای نظافت و پاکی از هر نوع نجاست است و در اصطلاح عبارت است از رفع بی‌وضویی یا برداشتن نجاست.*

*) المجموع شرح المهذب (۷۹/۱).

بستن